BIP - Szkoła Podstawowa Nr 17 w Chorzowie im. Jana Pawła II

BIP - strona główna
Szkoła Podstawowa Nr 17 w Chorzowie im. Jana Pawła II

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
OGŁOSZENIA

pobierz plik: [ OŚWIADCZENIE WOLI ]

pobierz plik: [ WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ ]

pobierz plik: [ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTWOWEJ POZA OBWODEM ]

 

UWAGA

RODZICE DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17

im. JANA PAWŁA II

W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 

ZEBRANIE RODZICÓW KLAS I ODBĘDZIE SIĘ

11 CZERWCA 2019R O GODZ. 16.00.

W JADALNI SZKOŁY

 

 

 

ORGANIZACJA NABORU UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17

IM. JANA PAWŁA II

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rusza nabór uczniów do klas pierwszych

w Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II

   w roku szkolnym 2019/2020.

Wyboru szkoły dokonuje Rodzic (prawny opiekun) wypełniając

 „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej”

 (jeśli zapisujemy dziecko do szkoły obwodowej) 

lub

 „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem”. (jeśli zapisujemy dziecko do szkoły poza obwodowej) 

 Wzory w/w dokumentów otrzymać można w sekretariacie szkoły lub pobrać na stronie Szkoły – sp17.bip.chorzow.eu

 

Obowiązkowo naukę 1 września 2019r. rozpoczynają dzieci 7-letnie urodzone w 2012r, które nie poszły do szkoły w roku 2018 oraz 6-latki (dzieci urodzone w 2013 r) których rodzice podejmą taką decyzję          i korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną .

 

Zasady wyboru szkoły:

 

 - Każde dziecko ma zapewnione miejsce w swojej szkole obwodowej, do której trzeba dostarczyć WNIOSEK

- Do szkoły poza obwodem dziecko może być przyjęte w drodze rekrutacji, jeśli zostaną wolne miejsca.

 - Ucznia nieprzyjętego do wybranej szkoły podstawowej zgłasza się niezwłocznie w szkole obwodowej lub korzysta z rekrutacji uzupełniającej w innej szkole, jeśli są wolne miejsca.

Terminy rekrutacji:

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 do 15 marca 2019r.

od 15 do 26 kwietnia 2019r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 do 29 marca 2019r.

od 15 kwietnia do 15 maja 2019r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3 kwietnia 2019r., godzina 9-ta

17 maja 2019r., godzina 9-ta

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 3 do 10 kwietnia 2019r.

od 17 do 24 maja 2019r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2019r., godz. 9-ta

28 maja 2019r.,
godz. 9-ta

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe   ( Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.).

 

 

 

 

Nabór do Oddziału Przedszkolnego

  

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Rekrutacja elektroniczna na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym odbędzie się

w  terminie: 11 marca 2019r – 21 marca 2019r  poprzez stronę internetową www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

 

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin  w postępowaniu uzupełniającym
1 Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 11.03.2019, godz.9.00

 

do 21.03.2019, godz.15.00

od 27.05.2019, godz. 9.00

 

do 30.05.2019, godz.15.00

2  

 

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.03.2019, godz. 9.00

 

do 05.04.2019, godz. 15.00

od 03.06.2019, godz. 9.00

 

do 13.06.2019, godz. 15.00

3  

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.04.2019, godz. 9.00

 

 

17.06.2019, godz. 15.00

 

 

4  

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.04.2019, od godz. 9.00 do 19.04.2019, do godz. 15.00 od 18.06.2019, od godz. 9.00 do 21.06.2019, do godz. 15.00
5  

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.04.2019, godz. 9.00 24.06.2019, godz. 9.00

 

24 kwietnia 2019r – 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

                                        na tablicy ogłoszeń w szkole

 

Zapraszamy

 osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Irla, dnia: 2012-07-06
utworzony: 19-03-2007 / modyfikowany: 15-05-2019
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Szkoła Podstawowa Nr 17 w Chorzowie im. Jana Pawła II 2019, kontakt: sp17@o2.pl